• Zoeken

Dagvoorzitters

De dagvoorzitters van het congres zijn Anouk de Gee en Agnes van der Poel.

Zij werken samen als coördinatoren van het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction, dat als doel heeft infectieziektepreventie en –zorg te borgen in beleid en werkprocessen van de verslavingszorg. Daartoe organiseren zij bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de instellingen voor verslavingszorg, GGD Rotterdam, GGD Amsterdam, Mainline en DJI Gezondheidszorg. Drie keer per jaar wordt de digitale nieuwsbrief Update I&HR uitgebracht (aan meer dan 450 belangstellenden, meldt u aan via update@trimbos.nl update@trimbos.nl). Ook wordt kortdurend onderzoek uitgevoerd, samen met het veld, om ontwikkelingen in kaart te brengen; voorbeelden zijn injecterend harddrugsgebruik, registratie van infectieziektestatus, somatisch onderzoek en alcohol- en drugsgebruiksruimten. Momenteel wordt een ‘dashboard’ ontwikkeld, samen met eerste geneeskundigen, waarbij instellingen voor verslavingszorg hun beleid en uitvoering op het gebied van infectieziekten in kaart brengen. Beiden zijn ook betrokken bij het doorbraakproject ‘Opsporing van hepatitis C in de verslavingszorg’, waarin teams van verslavingszorg en ziekenhuis een lokaal passend zorgpad ontwikkelen (van opsporing tot behandeling) en in de praktijk testen en borgen. 

Voor meer informatie over het NI&HR: www.netwerkihr.nl
Voor meer informatie over het Doorbraakproject: www.hepcverslaving.nl

Anouk de Gee studeerde klinische psychologie. Sinds 2008 werkt zij bij het Trimbos-instituut. Haar werk ligt op het gebied van middelengebruik en verslaving. Naast het NI&HR houdt zij zich bezig met de ontwikkeling van en onderzoek naar preventie (face to face, online, app) van cannabis en tabak/roken onder jongeren.

Agnes van der Poel studeerde communicatie en sociologie. Zij werkt sinds 2009 bij het Trimbos-instituut. Naast haar werk voor het NI&HR, houdt zij zich bezig met depressiepreventie en e-mental health, met name in projectleiding en implementatie.

 

 

Anouk de Gee

 

 

Agnes van der Poel

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.