• Zoeken

Keynote: Anne Goossensen

‘The art of connecting’

In vijfentwintig jaar tijd is het denken over een succesvolle omgang met middelen gebruikende burgers sterk veranderd. Visies op een juiste omgang met overlast, persoonlijke risico’s en gezondheidsschade varieerden tussen ‘onderdrukken’, ‘gedogen’ en ‘reguleren’. De uitdaging om succesvol om te gaan met mensen met risicovolle levensstijlen blijft. Wat maakt harm reduction activiteiten effectief? En wat betekent dat in deze context?

Vanuit zorgethische visie zijn deze activiteiten in essentie als relationele activiteiten te beschouwen. Het behalen van succes in harm reduction staat of valt bij de kwaliteit van de relaties met de doelgroep. In deze presentatie wordt de kunst hiervan in drie stappen verkend via theorie en praktische voorbeelden. Ook filosofische inzichten dragen bij aan het vinden van krachtige antwoorden op de vraag naar wat werkt. Daarbij wordt een reflectie over de typen opbrengsten van harm reduction activiteiten niet geschuwd.  

Anne Goossensen

Anne Goossensen werkt als hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Haar onderzoekscarrière begon zij met een etnografisch promotieonderzoek onder heroïnegebruikers zonder hulpverleningscontacten. Het daar verkende belang van het aansluiten bij de leefwereld en logica van doelgroepen werd een leidraad in het vervolg van haar loopbaan. In de verslavingszorg en andere zorgvelden stimuleert ze het debat over betekenisvolle zorgrelaties, omgaan met kwetsbaarheid en marginalisering. Dit leidt tot onderzoek en innovatieprojecten op het gebied van kwaliteit van zorg. Eerder werkte Anne Goossensen als Lector Verslavingszorg bij een hogeschool en als Bijzonder Hoogleraar Presentie & GGZ aan de Universiteit van Tilburg. Zie voor meer informatie over publicaties: www.annegoossensen.nl, www.uvh.nl en voor theoretische achtergronden en voorbeelden over zorgethiek: www.zorgethiek.nu

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.