• Zoeken

Deelsessies - Ronde 1

De informatie hieronder is nog niet compleet en wordt doorlopend aangevuld.

Recente ontwikkelingen rondom methadon- en heroïneonderhoudsbehandeling

In 2016 is een landelijk project gestart waarbij bestaande documenten over methadon- en heroïneonderhoudsbehandeling beknopt geïntegreerd zijn tot een nieuw uitvoeringsprotocol opiaten. Tevens is er een ontwikkelagenda met de belangrijkste noodzakelijke wijzigingen opgesteld.
Om het uitvoeringsprotocol te actualiseren aan de huidige kennis, behoeften en mogelijkheden, is een vervolgproject gestart waarin delen van de ontwikkelagenda worden opgepakt. Het zwaartepunt ligt op de personeelsmix, aantal MHU verstrekkingscontacten, mogelijkheden om MHU’s en methadonverstrekkingsposten te integreren en de mogelijkheid/wenselijkheid tot thuisbehandeling.

Met dit recente project willen we
1) bestaande veldnormen onderzoeken en aanpassen, zodat deze breed gedragen worden door beroepsgroepen, cliënten en bestuurders.
2) input leveren aan de discussie over de toekomst van de Medische Heroïne Units (MHU).
3) een nieuwe basis creëren voor verantwoord goede zorg en daaraan gerelateerd toetsingskader.

Tijdens deze sessie gaan we in op de stand van zaken van het project, de inhoud van de ontwikkelagenda en is er ruimte voor discussie.  

Sprekers: 
- Elske Wits (IVO)
- Boukje Dijkstra (NISPA)

Gebruikersruimtes: ervaringen en uitdagingen uit de praktijk

Basis concept / doelgroep / toegang criteria / doelen en good practices van een drugsgebruikersruimte. Decriminaliseren van drugs gebruik in Nederland maakt HR-programma’s mogelijk. De meeste mensen kunnen thuis drugs gebruiken en voor degene die geen thuis hebben, creëren wij, De Regenboog Groep in Amsterdam, een woonkamer, of beter gezegd, een sociale gebruikersruimte waar mensen drugs kunnen gebruiken. Harm Reduction wordt vaak gezien als schadebeperking voor de individu (individual harm reduction) maar Harm Reduction biedt ook veel voordelen voor de maatschappij in zijn algemeen (collective Harm Reduction) zoals een vermindering van lange termijn kosten, verbetering van de gezondheid, vermindering van overlast, enz.

Toekomstige uitdagingen zijn: hoe kunnen we eenzaamheid onder langdurige harddruggebruikers aanpakken? Welke rol kunnen drugsgebruikersruimtes daarin spelen? Q&A

Sprekers:
- Cedric Chavet (Regenboog Groep)

 

 

Hepatitis C onder bezoekers en bewoners van inloophuizen en maatschappelijke opvang - zijn wil op de goede weg naar eliminatie?

De Regenboog Groep, Stichting Mainline en GGD Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar hepatitis C (HCV) onder cliënten van Maatschappelijke Opvang (MO) en Inloophuizen in Amsterdam. Cliënten van 12 MO instellingen en 2 Inloopcentra hebben een risico checklist ingevuld en hebben zich laten testen op anti-HCV d.m.v. een oral swab. Bij anti-HCV positief werd bloed afgenomen voor HCV-RNA. In deze presentatie wordt ingegaan op dit onderzoek.

Sprekers:
- Hilje Logtenberg van der Grient (LVDG consultancy, Regenboog Groep)                           

 

 

Detentie en harmreduction

De zorg voor justitiabelen is een belangrijke taak van de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI). Direkt na binnenkomst wordt door een verpleegkundige beoordeeld of er acute gezondheidsrisico’s bestaan, die direkt om aandacht vragen zoals suicidegevaar, GHB- en alcoholverslaving. De zorgbehoefte wordt in beeld gebracht en zonodig informatie bij zorgverleners opgevraagd. Uitgangspunt is dat de zorg die buiten de PI is ingezet, binnen wordt voortgezet. Zonodig komen verslavingszorgmedewerkers de justitiabele bezoeken. In een tweede consult wordt aandacht besteed aan de voedingstoestand, psychosociale problematiek en gezondheidsrisico’s verbonden aan de levensstijl van de justitiabele.  Zonodig wordt nader onderzoek en behandeling ingezet. Ook PI werkers verrichten zorgtaken.  Dit is de ideale situatie, wat is de praktijk? Hoe is de bejegening van justitiabelen met een verslaving ? Welke kanttekeningen kunnen we plaatsen bij de huidige werkwijze?


Spreker:
- Grace Wegdam (Verpleegkundige PI Almelo)
- Jack Wubben (trainer, PI Vught

‘Let's talk about chems and sex’

Drugs tijdens de seks groeit wereldwijd in de gaycene. Op populaire gay datingapps en sites zijn steeds meer mannen op zoek naar Party&Play, chemsfriendly, into chems, parTy of sleazy sex. Stoned seksen wordt vaak als geiler ervaren. Onder invloed van uppers kan men langdurig en ongeremd losgaan. Een combi met downers maakt de seks intenser.
Ondanks dat het merendeel 'happy user' is, groeit de groep homomannen die als gevolg van chemsex afglijdt. Zij kampen met lichamelijke problemen als slapeloosheid, afvallen, toenemende gebitsschade of uitdroging. Of met geestelijke klachten als depressies, langdurige psychoses en zelfs suïcidale neigingen.
Binnen de reguliere verslavingszorg is chemsex een relatief nieuw fenomeen. Mannen met een hulpvraag ervaren vaak onvoldoende expertise tijdens behandeling. Voor deze subdoelgroep gaat succesvol afkicken immers een stap verder dan de focus op abstinentie. Zolang onderliggende issues tijdens behandeling niet worden aangeboord, zal de grootste groep ondanks de succesvolle afkick weer terugvallen.
In deze workshop worden de ins en outs van problematische chemsex belicht. Welke middelen en combi’s maken chemsex risicovoller? Waarom kloppen relatief weinig homomannen met een hulpvraag bij de reguliere verslavingszorg aan? Wat hebben professionals nodig om deze groep succesvoller te behandelen?
Tenslotte vertelt Sjef Pelsser openhartig over zijn problematisch gebruiksverleden en hoe hij na de nodige hobbels zijn leven weer op de rit kreeg.

Sprekers:
- Leon Knoops (Veldwerker/Trainer Chemsexteam, Mainline)
- Sjef Pelsser (Projectmedewerker Chemsexteam, Mainline)
- Nathalie Verpoorten
- Guido Zonneveld

Eerste hulp bij drugsincidenten
Uitgaansdrugs en gezondheidsverstoringen: aan de hand van casuïstiek, een presentatie van de meest gebruikte middelen in Nederland, prevalentie van gebruik en incidenten, soort en ernst incidenten en eerstehulpverlening.

Trainer:
- Dr. Jan Krul PhD MScN BN BEd, gezondheidswetenschapper en consultant gezondheidsbescherming, EducareGroningen 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.